علیرضا حیدری از ماجرای پیش آمده برای عباس جدیدی پس از درگذشت منصور پورحیدری دلخور است.

وی با بیان این موضوع در صفحه اجتماعی خود به انتقاد از رفتار مجری برنامه “حالا خورشید” پرداخت که سعی کرد در این آب گل آلود برای خودش ماهی صید کند.

حیدری نوشت: «با سلام خدمت مردم حق شناس ایران

این چند روز گذشته شاهد ضعیف کشی بعضی از کسانی بودیم که بنده به دلیل اینکه به سیاست علاقه ندارم فقط نگاه کردم که حد و اندازه دشمنی کردن با قهرمان مملکتمان را که در قالب اعتراض به رفتار غیر حرفه ای اشان صورت گرفت، اما گروهی از حریم اخلاق و عاطفه خارج شدند و پای از گلیمشان فراتر گذاشتند و دست به تمسخر قهرمان ملی ایران زمین زدند.

درست است که شائبه سوء استفاده یا بهتر بگویم تبلیغ وجود داشت اما باید از آقایی که بنده از رفتارش دلخور شدم که او نیز در عرصه جلوه گری در رسانه ملی قهرمان ما را به دوئل دعوت می کند، بپرسم آیا این دعوت در این زمان خاص معنی تبلیغ برای خود و مطرح کردن خود به قیمت ویرانی کسی که پرچم مملکت را بارها به اهتزاز در آورده نیست؟

کاشکی آقای مجری عزیز جسارت این را داشتی که با دیگر سیاسیون با ریشه نظام هم تقاضای دوئل و مصاحبه تخریبی کنی و همچنین که این جسارت را به قهرمان جدیدی کردی پایت را از گلیمت درازتر می کردی و با یک سیاسی گردن کلفت این کار را می کردی تا مزد جسارتت را بدهی.

سعی کن آزاده باش، باشیم… گر دست فتاده ای بگیری مردی …. یا علی.

علی رضا حیدری کوچک ملت ایران تا ابد»