درحالی که اعلام شده بود کفش های علی کریمی به نفع بیماران اتیسم به فروش گذاشته می شود، این ماجرا منتفی شد.
گویا مسئولان باشگاه پرسپولیس طی تماس با مدیر تدارکات تیم شان از او خواسته اند تا این کار را با نظارت و حضور باشگاه پرسپولیس انجام دهد.