شنیده ها ...
تبلیغات

دهخدا رئیس ستاد بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان شد – ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان سال آینده در کشور تایوان برگزار می شود به همین منظور مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی محمدرضا دهخدا رییس فدراسیون ورزش های دانشگاهی را به عنوان رئیس ستاد یونیورسیاد منصوب کرد.
در حکم دکتر صدیقی آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا دهخدا
رئیس محترم فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
سلام علیکم
نظر به اعزام کاروان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای حضور در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویی که تابستان سال ۱۳۹۶ در کشور چین تایپه (تایوان) برگزار می شود. به موجب این حکم جناب عالی به سمت رئیس ستاد مذکور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات و استعداد های موجود در پیشبرد امور محوله و نیل به اهداف مورد نظر شاهد موفقیت های فنی و اخلاقی در این دوره از مسابقات باشیم.
گفتنی است بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۷ مرداد لغایت ۹ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان سال آینده در کشور تایوان برگزار می شود به همین منظور مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی محمدرضا دهخدا رییس فدراسیون ورزش های دانشگاهی را به عنوان رئیس ستاد یونیورسیاد منصوب کرد.
در حکم دکتر صدیقی آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا دهخدا
رئیس محترم فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
سلام علیکم
نظر به اعزام کاروان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای حضور در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویی که تابستان سال ۱۳۹۶ در کشور چین تایپه (تایوان) برگزار می شود. به موجب این حکم جناب عالی به سمت رئیس ستاد مذکور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات و استعداد های موجود در پیشبرد امور محوله و نیل به اهداف مورد نظر شاهد موفقیت های فنی و اخلاقی در این دوره از مسابقات باشیم.
گفتنی است بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۷ مرداد لغایت ۹ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.
انتهای پیام

دهخدا رئیس ستاد بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان شد – ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان سال آینده در کشور تایوان برگزار می شود به همین منظور مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی محمدرضا دهخدا رییس فدراسیون ورزش های دانشگاهی را به عنوان رئیس ستاد یونیورسیاد منصوب کرد.
در حکم دکتر صدیقی آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا دهخدا
رئیس محترم فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
سلام علیکم
نظر به اعزام کاروان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای حضور در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویی که تابستان سال ۱۳۹۶ در کشور چین تایپه (تایوان) برگزار می شود. به موجب این حکم جناب عالی به سمت رئیس ستاد مذکور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات و استعداد های موجود در پیشبرد امور محوله و نیل به اهداف مورد نظر شاهد موفقیت های فنی و اخلاقی در این دوره از مسابقات باشیم.
گفتنی است بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۷ مرداد لغایت ۹ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، بیست و نهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان سال آینده در کشور تایوان برگزار می شود به همین منظور مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی محمدرضا دهخدا رییس فدراسیون ورزش های دانشگاهی را به عنوان رئیس ستاد یونیورسیاد منصوب کرد.
در حکم دکتر صدیقی آمده است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا دهخدا
رئیس محترم فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
سلام علیکم
نظر به اعزام کاروان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای حضور در بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویی که تابستان سال ۱۳۹۶ در کشور چین تایپه (تایوان) برگزار می شود. به موجب این حکم جناب عالی به سمت رئیس ستاد مذکور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات و استعداد های موجود در پیشبرد امور محوله و نیل به اهداف مورد نظر شاهد موفقیت های فنی و اخلاقی در این دوره از مسابقات باشیم.
گفتنی است بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۷ مرداد لغایت ۹ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.
انتهای پیام