قرارداد سردار آزمون با باشگاه روبین کازان یکی از قراردادهای عجیب فوتبال ایران است. قراردادی که حالا بعد از ۳ سال جنجالی شده و دو طرف از هم شکایت دارند. سردار که حالا ستاره روستوف است ،می گوید برای این قرارداد از وی پلیس روسیه بازجویی نشده است و این ها شایعاتی بیش نیستند. او البته خبر پیشنهاد لیورپول را هم تکذیب کرده و گفته شرایطش در فوتبال روسیه خوب است!