مظلومی: قهر نبودم ، رحمتی وظیفه شاگردی‌اش را انجام داد

پرویز مظلومی ، سرمربی سابق تیم استقلال تهران گفت:

من با کسی قهر نیستم. رحمتی شاگرد من بوده و چرا باید با او قهر باشم چون من آنجا بودم رحمتی من را دید و تسلیت گفت و فکر می‌کنم وظیفه شاگرد و استادی را به جا آورد

من از خیلی‌ها ناراحتی دارم اما هیچ وقت آنها را بیرون مطرح نکردم. الان هم همه دیدند که وقتی رحمتی را دیدم از او استقبال خوبی داشتم و در مرامم نیست که رفتاری نشان بدهم که در ذهن دیگر بد تعبیر شود.