شنیده ها ...
تبلیغات

نایب قهرمانی جوجیتسو ایران در آسیا – ایسنا

به گزارش ایسنا، رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی آسیا با حضور 24 کشور از 19 لغایت 22 ماه جاری به میزبانی عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در پایان اولین دوره مسابقات آسیایی جام قهرمانی به کشور میزبان رسید.
پس از ترکمن ها، تیم های ایران و تایلند در مجموع دو بخش مردان و زنان، دوم و سوم شدند.
درآخرین روز از رقابت های آسیایی بخش کاتا، برادران جورسرایی موفق به کسب مدال طلا شدند و با این حساب جمع مدال های ایران به دو طلا، سه نقره و شش برنز رسید و با عنوان نایب قهرمانی پرونده ایران بسته شد.
جوجیتسو به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی نیز اضافه شده است.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی آسیا با حضور ۲۴ کشور از ۱۹ لغایت ۲۲ ماه جاری به میزبانی عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در پایان اولین دوره مسابقات آسیایی جام قهرمانی به کشور میزبان رسید.
پس از ترکمن ها، تیم های ایران و تایلند در مجموع دو بخش مردان و زنان، دوم و سوم شدند.
درآخرین روز از رقابت های آسیایی بخش کاتا، برادران جورسرایی موفق به کسب مدال طلا شدند و با این حساب جمع مدال های ایران به دو طلا، سه نقره و شش برنز رسید و با عنوان نایب قهرمانی پرونده ایران بسته شد.
جوجیتسو به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی نیز اضافه شده است.
انتهای پیام

نایب قهرمانی جوجیتسو ایران در آسیا – ایسنا

به گزارش ایسنا، رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی آسیا با حضور 24 کشور از 19 لغایت 22 ماه جاری به میزبانی عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در پایان اولین دوره مسابقات آسیایی جام قهرمانی به کشور میزبان رسید.
پس از ترکمن ها، تیم های ایران و تایلند در مجموع دو بخش مردان و زنان، دوم و سوم شدند.
درآخرین روز از رقابت های آسیایی بخش کاتا، برادران جورسرایی موفق به کسب مدال طلا شدند و با این حساب جمع مدال های ایران به دو طلا، سه نقره و شش برنز رسید و با عنوان نایب قهرمانی پرونده ایران بسته شد.
جوجیتسو به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی نیز اضافه شده است.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی آسیا با حضور ۲۴ کشور از ۱۹ لغایت ۲۲ ماه جاری به میزبانی عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در پایان اولین دوره مسابقات آسیایی جام قهرمانی به کشور میزبان رسید.
پس از ترکمن ها، تیم های ایران و تایلند در مجموع دو بخش مردان و زنان، دوم و سوم شدند.
درآخرین روز از رقابت های آسیایی بخش کاتا، برادران جورسرایی موفق به کسب مدال طلا شدند و با این حساب جمع مدال های ایران به دو طلا، سه نقره و شش برنز رسید و با عنوان نایب قهرمانی پرونده ایران بسته شد.
جوجیتسو به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی نیز اضافه شده است.
انتهای پیام