34-5

واکنش عالیشاه به خبر جدایی‌اش از پرسپولیس به دلیل سربازی