شنیده ها ...
تبلیغات

کاسیاس بهترین دروازه بان در لیگ های اروپایی – ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از آس، ایکر کاسیاس در میان دروازه‌بان‌های تیم‌های لیگ‌های اروپایی کمتر از همه دروازه‌اش باز شده است.
دروازه‌بان‌های حاضر در لیگ‌های اسپانیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه و پرتغال بیش از دروازه‌بان اسپانیایی گل دریافت کردند. کاسیاس در ۱۳ بازی لیگ پرتغال تنها پنج گل دریافت کرده و در ۹ بازی اخیر تنها یک بار دروازه‌اش باز شده است. این آمار نشان می‌دهد کاسیاس در حال سپری کردن بهترین فصل دوران ورزشی‌اش است. او تنها یک بار در ۹ بازی، یک گل دریافت کرده بود.
در لیگ‌های اروپایی تنها مانوئل نویر (دروازه بان بایرن مونیخ) و مورائس (دروازه بان بنفیکا) کمتر از ۱۰ گل دریافت کردند. نویر ۹ و مورائس هفت بار دروازه شان باز شده است. در دیگر لیگ‌های اروپایی دروازه‌بان‌ها تقریبا اختلاف زیادی با کاسیاس دارند. در روسیه آکینفیف (دروازه‌بان زسکامسکو) ۱۱ گل، در ایتالیا جان‌لوییجی بوفون (دروازه بان یوونتوس) ۱۴ گل، در اسپانیا آسنخو (دروازه بان ویارئال) ۱۰ گل، در فرانسه کاردیناله (دروازه بان نیس) ۱۰ گل و در لیگ برتر انگلیس تیبو کورتوآ (دروازه بان چلسی) ۱۱ گل دریافت کردند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقل از آس، ایکر کاسیاس در میان دروازه‌بان‌های تیم‌های لیگ‌های اروپایی کمتر از همه دروازه‌اش باز شده است.
دروازه‌بان‌های حاضر در لیگ‌های اسپانیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه و پرتغال بیش از دروازه‌بان اسپانیایی گل دریافت کردند. کاسیاس در ۱۳ بازی لیگ پرتغال تنها پنج گل دریافت کرده و در ۹ بازی اخیر تنها یک بار دروازه‌اش باز شده است. این آمار نشان می‌دهد کاسیاس در حال سپری کردن بهترین فصل دوران ورزشی‌اش است. او تنها یک بار در ۹ بازی، یک گل دریافت کرده بود.
در لیگ‌های اروپایی تنها مانوئل نویر (دروازه بان بایرن مونیخ) و مورائس (دروازه بان بنفیکا) کمتر از ۱۰ گل دریافت کردند. نویر ۹ و مورائس هفت بار دروازه شان باز شده است. در دیگر لیگ‌های اروپایی دروازه‌بان‌ها تقریبا اختلاف زیادی با کاسیاس دارند. در روسیه آکینفیف (دروازه‌بان زسکامسکو) ۱۱ گل، در ایتالیا جان‌لوییجی بوفون (دروازه بان یوونتوس) ۱۴ گل، در اسپانیا آسنخو (دروازه بان ویارئال) ۱۰ گل، در فرانسه کاردیناله (دروازه بان نیس) ۱۰ گل و در لیگ برتر انگلیس تیبو کورتوآ (دروازه بان چلسی) ۱۱ گل دریافت کردند.
انتهای پیام

کاسیاس بهترین دروازه بان در لیگ های اروپایی – ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از آس، ایکر کاسیاس در میان دروازه‌بان‌های تیم‌های لیگ‌های اروپایی کمتر از همه دروازه‌اش باز شده است.
دروازه‌بان‌های حاضر در لیگ‌های اسپانیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه و پرتغال بیش از دروازه‌بان اسپانیایی گل دریافت کردند. کاسیاس در ۱۳ بازی لیگ پرتغال تنها پنج گل دریافت کرده و در ۹ بازی اخیر تنها یک بار دروازه‌اش باز شده است. این آمار نشان می‌دهد کاسیاس در حال سپری کردن بهترین فصل دوران ورزشی‌اش است. او تنها یک بار در ۹ بازی، یک گل دریافت کرده بود.
در لیگ‌های اروپایی تنها مانوئل نویر (دروازه بان بایرن مونیخ) و مورائس (دروازه بان بنفیکا) کمتر از ۱۰ گل دریافت کردند. نویر ۹ و مورائس هفت بار دروازه شان باز شده است. در دیگر لیگ‌های اروپایی دروازه‌بان‌ها تقریبا اختلاف زیادی با کاسیاس دارند. در روسیه آکینفیف (دروازه‌بان زسکامسکو) ۱۱ گل، در ایتالیا جان‌لوییجی بوفون (دروازه بان یوونتوس) ۱۴ گل، در اسپانیا آسنخو (دروازه بان ویارئال) ۱۰ گل، در فرانسه کاردیناله (دروازه بان نیس) ۱۰ گل و در لیگ برتر انگلیس تیبو کورتوآ (دروازه بان چلسی) ۱۱ گل دریافت کردند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقل از آس، ایکر کاسیاس در میان دروازه‌بان‌های تیم‌های لیگ‌های اروپایی کمتر از همه دروازه‌اش باز شده است.
دروازه‌بان‌های حاضر در لیگ‌های اسپانیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه و پرتغال بیش از دروازه‌بان اسپانیایی گل دریافت کردند. کاسیاس در ۱۳ بازی لیگ پرتغال تنها پنج گل دریافت کرده و در ۹ بازی اخیر تنها یک بار دروازه‌اش باز شده است. این آمار نشان می‌دهد کاسیاس در حال سپری کردن بهترین فصل دوران ورزشی‌اش است. او تنها یک بار در ۹ بازی، یک گل دریافت کرده بود.
در لیگ‌های اروپایی تنها مانوئل نویر (دروازه بان بایرن مونیخ) و مورائس (دروازه بان بنفیکا) کمتر از ۱۰ گل دریافت کردند. نویر ۹ و مورائس هفت بار دروازه شان باز شده است. در دیگر لیگ‌های اروپایی دروازه‌بان‌ها تقریبا اختلاف زیادی با کاسیاس دارند. در روسیه آکینفیف (دروازه‌بان زسکامسکو) ۱۱ گل، در ایتالیا جان‌لوییجی بوفون (دروازه بان یوونتوس) ۱۴ گل، در اسپانیا آسنخو (دروازه بان ویارئال) ۱۰ گل، در فرانسه کاردیناله (دروازه بان نیس) ۱۰ گل و در لیگ برتر انگلیس تیبو کورتوآ (دروازه بان چلسی) ۱۱ گل دریافت کردند.
انتهای پیام