شنیده ها ...
تبلیغات

کشتی جهانی اوزان غیر المپیکی/ مجارستان؛ کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین خانی – همشهری

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ – ۱۱:۵۳:۴۵ | کد مطلب: ۳۵۵۳۰۰
کشتی جهانی اوزان غیر المپیکی/ مجارستان؛ کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین‌خانی ورزش > کشتی و رزمی – همشهری آنلاین: مصطفی حسین‌خانی صاحب مدال برنز وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي، پيكارهاي جهاني كشتي در اوزان غير المپيكي از روز شنبه (20 آذر) در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاري است. در مسابقات كشتي آزاد و در وزن 70 كيلوگرم مصطفي حسين خاني صاحب مدال برنز شد. حسين خاني در دور نخست در حالی که در تایم نخست 9 بر 0 از آميت كومار هندی پیش بود، با توجه به این که این کشتی گیر به دلیل مصدومیت از مچ پا به کشتی ادامه نداد، پیروز میدان شد و در دور دوم به مصاف ياكوب گور از تركيه رفت و با نتیجه 2 بر 0 از سد وی گذشت. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ماگومد قربان علی اف، دارنده مدال برنز جهان از روسیه رفت و با نتیجه 8 بر 0 مغلوب شد، اما با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، حسین خانی به گروه شانس مجدد رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ از سد میروسلاو کایروف از بلغارستان گذشت و راهي ديدار رده بندي شد و برای کسب مدال برنز به مصاف رشید قربان اف، کشتی گیر مطرح ازبکستانی رفت و در حالي كه چشمانش به علت مصدوميت متورم شده بود، در يك كشتي حساس و نفسگ ير با نتيجه يك بر يك به پيروزي رسيد و به مدال برنز دست يافت.

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ – ۱۱:۵۳:۴۵ | کد مطلب: ۳۵۵۳۰۰
کشتی جهانی اوزان غیر المپیکی/ مجارستان؛ کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین‌خانی ورزش > کشتی و رزمی – همشهری آنلاین: مصطفی حسین‌خانی صاحب مدال برنز وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي، پيكارهاي جهاني كشتي در اوزان غير المپيكي از روز شنبه (۲۰ آذر) در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاري است. در مسابقات كشتي آزاد و در وزن ۷۰ كيلوگرم مصطفي حسين خاني صاحب مدال برنز شد. حسين خاني در دور نخست در حالی که در تایم نخست ۹ بر ۰ از آميت كومار هندی پیش بود، با توجه به این که این کشتی گیر به دلیل مصدومیت از مچ پا به کشتی ادامه نداد، پیروز میدان شد و در دور دوم به مصاف ياكوب گور از تركيه رفت و با نتیجه ۲ بر ۰ از سد وی گذشت. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ماگومد قربان علی اف، دارنده مدال برنز جهان از روسیه رفت و با نتیجه ۸ بر ۰ مغلوب شد، اما با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، حسین خانی به گروه شانس مجدد رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ از سد میروسلاو کایروف از بلغارستان گذشت و راهي ديدار رده بندي شد و برای کسب مدال برنز به مصاف رشید قربان اف، کشتی گیر مطرح ازبکستانی رفت و در حالي كه چشمانش به علت مصدوميت متورم شده بود، در يك كشتي حساس و نفسگ ير با نتيجه يك بر يك به پيروزي رسيد و به مدال برنز دست يافت.

کشتی جهانی اوزان غیر المپیکی/ مجارستان؛ کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین خانی – همشهری

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ – ۱۱:۵۳:۴۵ | کد مطلب: ۳۵۵۳۰۰
کشتی جهانی اوزان غیر المپیکی/ مجارستان؛ کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین‌خانی ورزش > کشتی و رزمی – همشهری آنلاین: مصطفی حسین‌خانی صاحب مدال برنز وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي، پيكارهاي جهاني كشتي در اوزان غير المپيكي از روز شنبه (20 آذر) در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاري است. در مسابقات كشتي آزاد و در وزن 70 كيلوگرم مصطفي حسين خاني صاحب مدال برنز شد. حسين خاني در دور نخست در حالی که در تایم نخست 9 بر 0 از آميت كومار هندی پیش بود، با توجه به این که این کشتی گیر به دلیل مصدومیت از مچ پا به کشتی ادامه نداد، پیروز میدان شد و در دور دوم به مصاف ياكوب گور از تركيه رفت و با نتیجه 2 بر 0 از سد وی گذشت. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ماگومد قربان علی اف، دارنده مدال برنز جهان از روسیه رفت و با نتیجه 8 بر 0 مغلوب شد، اما با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، حسین خانی به گروه شانس مجدد رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ از سد میروسلاو کایروف از بلغارستان گذشت و راهي ديدار رده بندي شد و برای کسب مدال برنز به مصاف رشید قربان اف، کشتی گیر مطرح ازبکستانی رفت و در حالي كه چشمانش به علت مصدوميت متورم شده بود، در يك كشتي حساس و نفسگ ير با نتيجه يك بر يك به پيروزي رسيد و به مدال برنز دست يافت.

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ – ۱۱:۵۳:۴۵ | کد مطلب: ۳۵۵۳۰۰
کشتی جهانی اوزان غیر المپیکی/ مجارستان؛ کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین‌خانی ورزش > کشتی و رزمی – همشهری آنلاین: مصطفی حسین‌خانی صاحب مدال برنز وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي، پيكارهاي جهاني كشتي در اوزان غير المپيكي از روز شنبه (۲۰ آذر) در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاري است. در مسابقات كشتي آزاد و در وزن ۷۰ كيلوگرم مصطفي حسين خاني صاحب مدال برنز شد. حسين خاني در دور نخست در حالی که در تایم نخست ۹ بر ۰ از آميت كومار هندی پیش بود، با توجه به این که این کشتی گیر به دلیل مصدومیت از مچ پا به کشتی ادامه نداد، پیروز میدان شد و در دور دوم به مصاف ياكوب گور از تركيه رفت و با نتیجه ۲ بر ۰ از سد وی گذشت. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ماگومد قربان علی اف، دارنده مدال برنز جهان از روسیه رفت و با نتیجه ۸ بر ۰ مغلوب شد، اما با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، حسین خانی به گروه شانس مجدد رفت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ از سد میروسلاو کایروف از بلغارستان گذشت و راهي ديدار رده بندي شد و برای کسب مدال برنز به مصاف رشید قربان اف، کشتی گیر مطرح ازبکستانی رفت و در حالي كه چشمانش به علت مصدوميت متورم شده بود، در يك كشتي حساس و نفسگ ير با نتيجه يك بر يك به پيروزي رسيد و به مدال برنز دست يافت.