شنیده ها ...
تبلیغات

کیانوش رستمی به جام باشگاه های وزنه برداری آسیا نمی رود – ایسنا

به گزارش ایسنا، مسابقات جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا از بیست و چهارم آذر در قطر برگزار می‌شود . از ایران سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و نیروی زمینی در این رقابتها حضور دارند . این سه تیم ایرانی هر کدام با 10 وزنه بردار راهی قطر می شوند و در کنگره هشت وزنه بردار اصلی مشخص خواهد شد.
در تیم ذوب آهن از میان قهرمانان المپیک تنها سهراب مرادی در جام باشگاه های آسیا حضور دارد و کیانوش رستمی در این مسابقات شرکت نمی‌کند.
ذوب آهن و ملی حفاری ظهر امروز (دوشنبه) راهی محل مسابقات می شوند و نیروزی زمینی فردا به قطر می‌رود.
ترکیب تیم ذوب آهن
سهراب مرادی، حسن گل پرور، رضا قاسمی، کیومرث مقدسی، محمد نیری، مسعود چترایی، امیر حقوقی، علی هاشمی، رضا روحی و حامد مجیدی
ترکیب ملی حفاری
محسن نکیسایی، مجید عسکری، سجاد بهروزی، وحید خدادادی، علی مکوندی، سعید سیار، محسن بهرام زاده، علیرضا دهقان و رضا دهدار
ترکیب نیروی زمینی
محمد اصغرنژاد، نیما آقایی، مهدی دویرانی، عباس صادقی، مجتبی نوری، حسین سلطانی، عباس زندی، ایمان شاهقلیان، ایوب موسوی و پیمان جان
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، مسابقات جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا از بیست و چهارم آذر در قطر برگزار می‌شود . از ایران سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و نیروی زمینی در این رقابتها حضور دارند . این سه تیم ایرانی هر کدام با ۱۰ وزنه بردار راهی قطر می شوند و در کنگره هشت وزنه بردار اصلی مشخص خواهد شد.
در تیم ذوب آهن از میان قهرمانان المپیک تنها سهراب مرادی در جام باشگاه های آسیا حضور دارد و کیانوش رستمی در این مسابقات شرکت نمی‌کند.
ذوب آهن و ملی حفاری ظهر امروز (دوشنبه) راهی محل مسابقات می شوند و نیروزی زمینی فردا به قطر می‌رود.
ترکیب تیم ذوب آهن
سهراب مرادی، حسن گل پرور، رضا قاسمی، کیومرث مقدسی، محمد نیری، مسعود چترایی، امیر حقوقی، علی هاشمی، رضا روحی و حامد مجیدی
ترکیب ملی حفاری
محسن نکیسایی، مجید عسکری، سجاد بهروزی، وحید خدادادی، علی مکوندی، سعید سیار، محسن بهرام زاده، علیرضا دهقان و رضا دهدار
ترکیب نیروی زمینی
محمد اصغرنژاد، نیما آقایی، مهدی دویرانی، عباس صادقی، مجتبی نوری، حسین سلطانی، عباس زندی، ایمان شاهقلیان، ایوب موسوی و پیمان جان
انتهای پیام

کیانوش رستمی به جام باشگاه های وزنه برداری آسیا نمی رود – ایسنا

به گزارش ایسنا، مسابقات جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا از بیست و چهارم آذر در قطر برگزار می‌شود . از ایران سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و نیروی زمینی در این رقابتها حضور دارند . این سه تیم ایرانی هر کدام با 10 وزنه بردار راهی قطر می شوند و در کنگره هشت وزنه بردار اصلی مشخص خواهد شد.
در تیم ذوب آهن از میان قهرمانان المپیک تنها سهراب مرادی در جام باشگاه های آسیا حضور دارد و کیانوش رستمی در این مسابقات شرکت نمی‌کند.
ذوب آهن و ملی حفاری ظهر امروز (دوشنبه) راهی محل مسابقات می شوند و نیروزی زمینی فردا به قطر می‌رود.
ترکیب تیم ذوب آهن
سهراب مرادی، حسن گل پرور، رضا قاسمی، کیومرث مقدسی، محمد نیری، مسعود چترایی، امیر حقوقی، علی هاشمی، رضا روحی و حامد مجیدی
ترکیب ملی حفاری
محسن نکیسایی، مجید عسکری، سجاد بهروزی، وحید خدادادی، علی مکوندی، سعید سیار، محسن بهرام زاده، علیرضا دهقان و رضا دهدار
ترکیب نیروی زمینی
محمد اصغرنژاد، نیما آقایی، مهدی دویرانی، عباس صادقی، مجتبی نوری، حسین سلطانی، عباس زندی، ایمان شاهقلیان، ایوب موسوی و پیمان جان
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، مسابقات جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا از بیست و چهارم آذر در قطر برگزار می‌شود . از ایران سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و نیروی زمینی در این رقابتها حضور دارند . این سه تیم ایرانی هر کدام با ۱۰ وزنه بردار راهی قطر می شوند و در کنگره هشت وزنه بردار اصلی مشخص خواهد شد.
در تیم ذوب آهن از میان قهرمانان المپیک تنها سهراب مرادی در جام باشگاه های آسیا حضور دارد و کیانوش رستمی در این مسابقات شرکت نمی‌کند.
ذوب آهن و ملی حفاری ظهر امروز (دوشنبه) راهی محل مسابقات می شوند و نیروزی زمینی فردا به قطر می‌رود.
ترکیب تیم ذوب آهن
سهراب مرادی، حسن گل پرور، رضا قاسمی، کیومرث مقدسی، محمد نیری، مسعود چترایی، امیر حقوقی، علی هاشمی، رضا روحی و حامد مجیدی
ترکیب ملی حفاری
محسن نکیسایی، مجید عسکری، سجاد بهروزی، وحید خدادادی، علی مکوندی، سعید سیار، محسن بهرام زاده، علیرضا دهقان و رضا دهدار
ترکیب نیروی زمینی
محمد اصغرنژاد، نیما آقایی، مهدی دویرانی، عباس صادقی، مجتبی نوری، حسین سلطانی، عباس زندی، ایمان شاهقلیان، ایوب موسوی و پیمان جان
انتهای پیام

کیانوش رستمی به جام باشگاه های وزنه برداری آسیا نمی رود – ایسنا

به گزارش ایسنا، مسابقات جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا از بیست و چهارم آذر در قطر برگزار می‌شود . از ایران سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و نیروی زمینی در این رقابتها حضور دارند . این سه تیم ایرانی هر کدام با 10 وزنه بردار راهی قطر می شوند و در کنگره هشت وزنه بردار اصلی مشخص خواهد شد.
در تیم ذوب آهن از میان قهرمانان المپیک تنها سهراب مرادی در جام باشگاه های آسیا حضور دارد و کیانوش رستمی در این مسابقات شرکت نمی‌کند.
ذوب آهن و ملی حفاری ظهر امروز (دوشنبه) راهی محل مسابقات می شوند و نیروزی زمینی فردا به قطر می‌رود.
ترکیب تیم ذوب آهن
سهراب مرادی، حسن گل پرور، رضا قاسمی، کیومرث مقدسی، محمد نیری، مسعود چترایی، امیر حقوقی، علی هاشمی، رضا روحی و حامد مجیدی
ترکیب ملی حفاری
محسن نکیسایی، مجید عسکری، سجاد بهروزی، وحید خدادادی، علی مکوندی، سعید سیار، محسن بهرام زاده، علیرضا دهقان و رضا دهدار
ترکیب نیروی زمینی
محمد اصغرنژاد، نیما آقایی، مهدی دویرانی، عباس صادقی، مجتبی نوری، حسین سلطانی، عباس زندی، ایمان شاهقلیان، ایوب موسوی و پیمان جان
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، مسابقات جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا از بیست و چهارم آذر در قطر برگزار می‌شود . از ایران سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و نیروی زمینی در این رقابتها حضور دارند . این سه تیم ایرانی هر کدام با ۱۰ وزنه بردار راهی قطر می شوند و در کنگره هشت وزنه بردار اصلی مشخص خواهد شد.
در تیم ذوب آهن از میان قهرمانان المپیک تنها سهراب مرادی در جام باشگاه های آسیا حضور دارد و کیانوش رستمی در این مسابقات شرکت نمی‌کند.
ذوب آهن و ملی حفاری ظهر امروز (دوشنبه) راهی محل مسابقات می شوند و نیروزی زمینی فردا به قطر می‌رود.
ترکیب تیم ذوب آهن
سهراب مرادی، حسن گل پرور، رضا قاسمی، کیومرث مقدسی، محمد نیری، مسعود چترایی، امیر حقوقی، علی هاشمی، رضا روحی و حامد مجیدی
ترکیب ملی حفاری
محسن نکیسایی، مجید عسکری، سجاد بهروزی، وحید خدادادی، علی مکوندی، سعید سیار، محسن بهرام زاده، علیرضا دهقان و رضا دهدار
ترکیب نیروی زمینی
محمد اصغرنژاد، نیما آقایی، مهدی دویرانی، عباس صادقی، مجتبی نوری، حسین سلطانی، عباس زندی، ایمان شاهقلیان، ایوب موسوی و پیمان جان
انتهای پیام