به گزارش ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رسول خادم نماینده ایران در این نشست با بیان اینکه درصد مدال آوری قاره آسیا و اروپا در رقابت های المپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، در مجموع هر یک ١٤ مدال طلا ، و قاره آمریکا نیز ٨ مدال طلا می باشد،  در حالی که ٥٥ تن از ٩١ داور “درجه یک ویژه” که می توانند در رقابت های جهانی و المپیک قضاوت نمایند،  از قاره اروپا، ١٧ تن از قاره آسیا و الباقی از قاره های دیگر می باشند به این موضوع اعتراض نمود.

در واقع  این نابرابری یک تبعیض فاحش میان جایگاه‌های فنی و داوری قاره ها در دنیاست و سهم داوران اروپایی بیش از سه برابر داوران آسیایی و پنج برابر داوران قاره آمریکاست.

در این جلسه، نماینده ایران با اشاره به اینکه این نابرابری، باعث ایجاد شائبه حمایت از کشتی گیران اروپایی در داوری کشتی دنیا می گردد و همچنان شاهد مشکلات داوری واضحی نیز در این خصوص در مسابقات هستیم، در مذاکراتی جداگانه با نمایندگان غیر اروپایی هیات رییسه اتحادیه، خواستار تشکیل کمیسیون داوران اتحادیه جهانی،  با حضور نمایندگان  داوران s1  از تمامی قاره های دنیا شد.

نماینده فدراسیون کشتی ایران در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی،  با اشاره به اینکه این مسئله باعث تبعیض جدی در دنیای داوری و قضاوت کشتی شده است، از اعضای غیر اروپایی هیئت رییسه خواست در این زمینه ورود جدی نمایند. این موضوع با استقبال اعضای غیر اروپایی هیأت رییسه اتحادیه جهانی همراه شد و در نهایت منجر به تنظیم  طرح تشکیل کمیسیون داوران متشکل از نمایندگان داوری قاره ها، از سوی اعضاء غیراروپایی هیات رییسه گردید. حضور دو نماینده از هر یک از قاره های آسیا، اروپا و آمریکا و دونماینده از قاره اقیانوسیه و آفریقا،  به همراه سه داور مد نظر رئیس اتحادیه جهانی کشتی ( با تصویب هیات رییسه)،  برای ایجاد فضایی عادلانه تر  درکمیته داوران کشتی دنیا، در طرح پیشنهادی  ایران،  برای تشکیل کمیسیون داوری ، موضوع اصلی طرح پیشنهادی مذکور به اتحادیه جهانی خواهد بود.

فدراسیون کشتی ایران مطمئن است این موضوع به سادگی مورد پذیرش اعضاء اروپایی اتحادیه جهانی قرار نخواهد گرفت و کم رنگ کردن سهم  داوران اروپایی ها در داوری دنیا،  امر بسیار دشواری است. اما تا زمانی که تمامی کشتی دنیا در تصمیمات داوری در جهان کشتی، سهم منصفانه ای نداشته باشند، امکان اصلاح تدریجی وضعیت داوری در کشتی دنیا میسر نخواهد بود.