در یکی از اردوهای تیم ملی وزنه برداری مرحوم محمدعلی فلاحتی نژاد، حسین رضا زاده را روی شانه های خودش بلند کرد و این تصویر ماندگار ثبت شد. عکسی که برخی به اشتباه به مرحوم بیت الله عباسپور نسبت دادند.