در این تصویر، سلفی ملی پوشان کشتی فرنگی ایران بعد از نایب قهرمانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ پاریس، را مشاهده می کنید.