به گزارش ایپنا سايت اتحاديه جهاني كشتي با انتشار عكسي از اجرای فن زیبای نوجوان اندیمشکی، به قهرماني محسن مدهني در رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني نوجوانان جهان اشاره كرد.