ذکر چند نکته درباره حواشی بازی ستارگان خالی از لطف نیست.
مسئولان برگزاری مسابقه یعنی باشگاه هنرمندان که همان حسین یاریار، سید جواد هاشمی و شرکا محسوب می شوند در حالی که تیم ستارگان لالیگا را با عزت و احترام و تشریفات در هنل اسکان دادند روز پنج شنبه و قبل از بازی اردوی تیم ستارگان ایران را در شرایطی برپا کردند که کل اعضای این تیم که سرمایه ها و بزرگان فوتبال ایران هستند را در دو اتاق اسکان داده و فقط دو اتاق برایشان رزرو کرده بودند. به همین دلیل خیلی ها ترجیح دادند در لابی نشسته و مدام معترض باشند که این چه وضعی است.
علی کریمی که ترجیح داده بود شماره هشت را هاشمی نسب برتن کند، قصد داشت به یاد هادی 
ی شماره ۲۴ برتن کند. اتفاقا برایش شماره ۲۴ نیز سفارش دادند اما پیراهن سایز کوچک و شرت سایز بزرگ و او به ناچار ۲۵پوشید. حالا بماند که شماره هشت را کلا برای فرد دیگری در نظر گرفته بودند و هاشمی نسب هم در این مسابقه شماره ۴ پوشید.
اینکه در رختکن تیم ستارگان از شیرینی و موز که استفاده از آنها قبل و بعد از بازی متداول است خبری نبود هم دیگر اتفاقی بوده که صدای اعتراض همه را درآورده. در پایان بازی یکی از بازیکنان تیم ستارگان ایران به خاطر تلاش زیاد و عرق ریختن با افت فشار مواجه می شود اما در رختکن نه تنها از موز و شیرینی خبری نبوده بلکه دریغ از چند حبه قند. خلاصه که می روند و به سختی قند تهیه کرده و آب قند درست می کنند تا فشار آن فوتبالیست برگردد سر جایش.
همچنین گفته می شود به ستارگان لالیگا ۲۲۰ هزار یورو پرداخت شده و قرار بوده پنجاه میلیون تومان در اختیار پروین قرار گیرد تا بین ستارگان ایرانی تقسیم شود اما ریالی داده نشده است.
ستاره های ایران به این بی احترامی ها و کمبود امکانات اولیه شدیدا معترض بوده اند اما برای حفظ شان و آبروی خود سکوت اختیار کرده و حرفی نمی زنند.
این هم عاقبت بازی کردن آنهایی که ابتدا حرف از عدم شفافیت و ابهامات مالی می زدند اما بعد برای بازی کردن مقابل لالیگایی ها در بازی پخش مستقیم کورس گذاشته بودند. وقتی بزرگان فوتبال که در بازی قبلی هم چنین مسایلی را تجربه کرده و حاضر شده بودند بازی کنند چه باید گفت؟