به گزارش خبرگزاری ایپنا با توجه به رابطه بسیار خوب کونته و پیرلو اخبار در مورد احتمال اضافه شدن پیرلو به چلسی بعد از خداحافظی او در ماه دسامبر شنیده شده؛ اما کونته ادعا کرد از برنامه این بازیکن بی خبر است.
کونته گفت: «من نیز شنیده ام که پیرلو قصد دارد از دنیای فوتبال خداحافظی کند و من می توانم در مورد دوران حرفه ای به خوبی صحبت کنم اما در حال حاضر خود او نیز نمی داند در پایان فوتبالش قصد دارد چه کاری انجام دهد و برنامه اش نامشخص است.»
کونته همچنین در مورد شرایط خودش در چلسی گفت: «زمانی که یک مربی کارش را در باشگاهی شروع می کند، قصد دارد برای بلند مدت در آنجا مانده و پایه گذار اتفاقات مهمی باشد.
اما شغل ما بسیار دشوارتر و عجیب است؛ زیرا یک روز شما بهترین هستید و روز دیگر باید در خانه بمانید.»