به گزارش خبرگزاری ایپنا امروز جلسه اضطراری فدراسیون فوتبال یونان برای رسیدگی به اتفاقات بازی شب گذشته پائوک و آاِک آتن که با حواشی عجیبی همراه بود برگزار شد.

با تصمیمی که اتخاذ شد مسابقات هفته بعد فعلا به تعویق افتاد و همچنین ساویدی، رئیس باشگاه پائوک به همراه بادیگاردهایش به دلیل ورود بی اجازه به داخل زمین با تصمیم پلیس محلی بازداشت خواهند شد و حکم آن صادر شد.

به این ترتیب فوتبال یونان وارد فاز تازه ای شد و به طور کل مسابقات تحت الشعاع قرار گرفت. مسعود شجاعی، کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی سه ایرانی شاغل در این کشور هستند