29-6

عکس | بانوی با حجاب ایرانی؛ داور وسط مسابقه فوتبال کره جنوبی و گوام