شجاعیان که در نیم فصل مورد توجه استقلال قرار گرفته و باشگاه آبی پوش مایل به استخدام اوست، ظاهرا روز گذشته در اردوی تیم گسترش درباره رضایت نامه یا پرداخت دستمزدش صحبت کرده که این مساله باعث بروز اختلافات و عدم حضور او در این مسابقه شده است.