47-1

مسی آخرین نفری خواهد بود که با بارسا تمدید می‌کند