به گزارش خبرگزاری ایپنا ، بازیکنان استقلال امروز طبق اعلام قبلی در هیأت فوتبال حاضر شدند و قرارداد خود را ثبت کردند. آرش افشین هم به هیأت فوتبال رفت و قراردادش را به مدت دو سال ثبت کرد. همچنین کاوه رضایی بازیکن فصل قبل تیم فوتبال ذوب آهن با عقد قراردادی به استقلال پیوست. مهاجم جدید استقلال امروز به هیأت فوتبال رفت تا قرارداد خود را ثبت کند. رضایی قراردادش را به مدت یک سال در هیأت فوتبال ثبت کرد.