به گزارش خبرگزاری ایپنا،شیاطین سرخ در دیدا رمقابل آرسنال عملکرد خوبی داشتند ولی در پایان ۹۰ دقیقه متوقف شدند. رونی بین نیمکت نشین ها بود و مورینیو خوان ماتا، مارسیال و راشفورد را به او ترجیح داده بود. حال آقای خاص مدعی شد که رونی به خاطر سرعت پایینش نیمکت نشین شده است.

او گفت:

” من فکر می‌کردم که توپ در اختیار ما خواهد بود. آرسنال تیمی است که به حریف اجازه بازی می‌دهد. فکر می‌کردم موقعیت داشته باشیم و توپ ها به راحتی به مهاجمین برسند. به نظرم بازیکنی مثل خوان ماتا، مارسیال و راشفورد سریع تر از رونی هستند و در حملات و در موقعیت های یک به یک بهتر کار می‌کنند. فکر می‌کردم این بهترین گزینه ماست.”