به گزارش خبرگزاری ایپنا تا کنون ۲۶ تیم به جام جهانی صعود کرده اند و تکلیف ۶ تیم صعود کننده دیگر در روزهای آتی مشخص خواهد شد.ایران جزء اولین تیم های صعود کننده به جام جهانی بوده و از همه مهمتر اینکه این بار در سید بندی در گروه ۳ قرار خواهد گرفت.

جام جهانی 2018

جام جهانی ۲۰۱۸