39-2

پتر چک بازی آرسنال و تاتنهام در دربی شمال لندن، را ۶ امتیازی خواند