به گزارش ایپنا،  علی دوستی مهر بعد از جداسازی آکادمی فوتبالش از آکادمی مهدی مهدوی کیا”ایرانمهر ” را برای نام آکادمی خود برگزید و در همان ورزشگاه باباخانی با هماهنگی آموزش و پرورش کار استعدادیابی را انجام میدهد.

وی به همراه رضا کلانتری که هر دو دبیر آموزش و پرورش هستند بعد از جداشدن از مهدوی کیا با انگیزه ای دوچندان کار استعدادیابی را ادامه میدهند.عامل جدائی علی دوستی مهر از آکادمی مهدوی کیا ؛هادی برادر کوچک مهدی بود.آنها البته هنوز با هم در ارتباط هستند منتها دیگر ارتباط کاری ندارند.