به گزارش خبرگزاری ایپنا دادستانی گفته بود اگر اختلاسی صورت گرفته باشد، پرونده باید مجدداً بررسی شود. استقلالی‌ها هم مدعی‌اند طارمی پارسال بازیکن رسمی ریزاسپور بوده و با آنها قرارداد داشته اما برای پرسپولیس باز کرده و آقای گل هم شده! در نتیجه قهرمانی پرسپولیس جعلی است.

چندی قبل یکی از نشریات استقلالی هم نوشته بود قهرمان واقعی لیگ پارسال استقلال بود که بازیکن جعلی نداشت و جام قهرمانی را باید از پرسپولیس بگیرند.