به گزارش خبرگزاری ایپنا با توجه به اینکه باشگاه استقلال این روز ها درگیر شکایت بازیکنان سابق تیم است به همین منظور شکایت جدیدی نیز به شکایت های دیگر این باشگاه اضافه شده است.

باشگاه توحید بوشهر برای دریافت حق آموزش مهدی قائدی از باشگاه استقلال به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان شکایت کرده است و باید دید این باشگاه در رای مسئولان این کمیته محکوم می شوند یا خیر.
وثوق احمدی درباره شکایت باشگاه توحید بوشهر از استقلال گفت:در ابتدا باید بگویم شکایت باشگاه توحید بوشهر برای مهدی قائدی از استقلال صحت دارد. البته باشگاه توحید بوشهر از ۲ باشگاه ایران جوان و استقلال شکایت کرده است. به همین منظور باید رسیدگی کنیم تا مشخص شود اولین قرارداد حرفه ای قائدی با کدام باشگاه بوده است.در صورتی که اولین قرارداد حرفه ای قائدی با باشگاه ایران جوان بوشهر باشد پس باشگاه استقلال با شکایتی مواجه نمی شود اما اگر اولین قرارداد این بازیکن با استقلال بوده باشد باید این باشگاه پرداخت حق آموزش بازیکن مربوطه را عهده دار شود.
او ادامه داد:پرونده مهدی قائدی و شکایت باشگاه توحید بوشهر اکنون در حال رسیدگی است و فکر می کنم تا ۲ هفته دیگر رای لازمه صادر شود .