30-5

اعتراض‌فولاد به مذاکره استقلال‌و‌پرسپولیس با بازیکن تراکتور!