به گزارش خبرگزاری ایپنا پس از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان که زمان اوج انتقادات نسبت به علی دایی کاپیتان وقت تیم ملی بود، او در مصاحبه ای تاکید کرد که برخی بازیکنان در جام جهانی «در چشم او نگاه می کردند و پاس نمی دادند». بسیاری نسبت به علی دایی باز هم خرده گرفتند که چرا ضعف فنی خود را به گردن دیگران می اندازد. اما مصاحبه اخیر خداداد عزیزی ثابت کرد پاس ندادن در تیم ملی به یک بازیکن چندان ادعای پربیراهی نیست هر چند ادعای او به گونه دیگری مطرح می شود و ربطی به ادعای علی دایی درباره جام جهانی ۲۰۰۶ ندارد.

عزیزی که در برنامه هزاردستان حضور یافته بود گفت:« یک بار یادم هست مربی تیم ملی در اردو من را فراخواند و گفت اگر می شود در جریان بازی به علی دایی پاس نده.»

خداداد ادامه داد:« به مربی گفتم اگر بازیکنی در سمت چپم باشد که ۶۰ درصد شانس گل داشته باشد و علی دایی در سمت راستم با شانس گل ۴۰ درصد توپ را به علی دایی می دهم چون اسم و اعتماد به نفس علی دایی توپ را تبدیل به گل می کند. »

البته احتمال بروز چنین اتفاقی اکنون در تیم ملی فوتبال ایران نزدیک به صفر است. کی روش حتی از بی انضباطی های کوچک هم نمی گذرد و بابت آن بازیکنان را از تیم ملی اخراج می کند چه برسد به اینکه اتفاقاتی مثل پاس ندادن عمدی در تیم ملی بیفتد.