به گزارش خبرگزاری ایپنا، در شرایطی که دیروز تمرین تیم ملی فوتبال با حضور تمامی بازیکنان در زمین دانشگاه علوم اسلامی سرمبان پیگیری می شد، یک فرد که به نظر خبرچین سوریه ای ها بود، اقدام به تصویربرداری از تمرین تیم ملی ایران کرد.

این اقدام که با هوشیاری مسئولان تیم ملی فوتبال ایران خیلی زود متوقف شد، همه را متعجب کرد. این کار در دنیای امروز فوتبال منسوخ شده و اقدام درستی به حساب نمی آید.

باید دید که از این پس سوری ها از چه روشی برای شناخت بیشتر شاگردان کی روش استفاده می کنند.