به گزارش خبرگزاری ایپنا ،پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: فساد در فوتبال وجود ندارد و این رشته یکی از پاک ترین شاخصه های فوتبال است.
علیرضا امامی فر در گفتگو با خبرنگار حوزه فوتبال و فو‌تسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره پرونده فساد در فوتبال بیان کرد: چه کسی گفته است فساد در فوتبال وجود دارد ؟ هیچ فسادی در فوتبال نیست و این رشته پاک ترین شاخصه ورزش است. 

 وی افزود:نباید بدون دلیل و استناد ، آبروی کسی را از‌ بین برد. فسادی در فوتبال وجود ندارد و اگر اتفاقی رخ می دهد و نامی منتشر می شود ،می بایست با دلیل و مدرک باشد. امامی فر درباره تصمیم گیری مجلس مبنی بر مسکوت ماندن این پرونده اظهار کرد: نمی دانم چه بگویم به هیچ وجه فسادی در فوتبال وجود ندارد و این پرونده می بایست مختومه شود نه مسکوت.