به گزارش خبرگزاری ایپنا بهنام برزای مهاجم پیشین استقلال که در ابتدای فصل از این تیم کنار رفته بود، با نظر شفر دوباره با آبی ها مذاکره کرد و در نهایت قراردادی دو ساله و نیمه با استقلال امضا کرد.

برزای در این مدت در تست های یک تیم سوئدی شرکت کرد اما در نهایت تصمیم گرفت تا فوتبال خود را در تهران ادامه دهد. به این ترتیب برزای با تصمیم شفر در نهایت به استقلال بازگشت تا بعد از نیم فصل جدایی، باز هم پیراهن آبی ها را بر تن کند.