به گزارش خبرگزاری ایپنا محمدعلی رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر حقوقی باشگاه فرهنگی ورزشی نفت طلائیه تهران در واکنش به انتشار برگ جلب موکل خود آقای حمیدرضا جهانیان اعلام داشت:
آقای علی کریمی با وکالت وکیل محترم خود طی ادعایی دائر بر نشر غیر مجاز و بدون رضایت پیام خصوصی مبادرت به طرح دعوی علیه موکل اینجانب در شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه نمود و با وصف به اینکه آقای علی کریمی و آقای ملکی به وکالت از ایشان کاملا از محل اقامت موکل واقع در بلوار مرزداران آگاه بوده در جهت عدم آگاهی موکل از طرح چنین دعوایی و نیز عدم ابلاغ اوراق قضایی به موکل از معرفی محل اقامتگاه صحیح موکل امتناع ورزیده در حالی که آقای علی کریمی به عنوان یکی از اعضای سابق کادر فنی با این باشگاه قرارداد داشته و آدرس موکل در قرارداد ایشان نیز درج گردیده لکن به جهت فوق، وکیل ایشان یا شخص علی کریمی از اعلام چنین آدرسی امتناع ورزیده تا موکل در شعبه ی مزبور حاضر نگردد، بدیهی است این اقدام موجب عدم آگاهی و عدم حضور موکل گردیده و به تعاقب آن به دلیل عدم اطلاع شعبه ی رسیدگی کننده از چنین اقدام بی اخلاقانه ای ، برگ جلب موکل صادر گردیده است
در ادامه با حضور اینجانب در شعبه ی مزبور در راستای پیگیری پرونده ای دیگر متوجه چنین اقدام غیر حرفه ای و ناشیانه ای گردیده و سریعا با اعلام وکالت از طرف موکل طی یک لایحه موضوع به بازپرس محترم منعکس گردیده و عملا چنین برگ جلبی کان لم یکن تلقی گردید کما اینکه به دستور آن مقام محترم در هفته ی آتی موکل بدون توجه به صدور چنین برگ جلبی در شعبه ی محترم حاضر میگردد.
النهایه انتشار برگ جلب موکل در فضای مجازی مستند به ماده ی ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی اقدامی متخلفانه و در هفته ی جاری اقدامات صورت پذیرفته شده توسط آقای علی کریمی و آقای ملکی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
واضح است قصد نامبردگان صرفا دریافت برگ جلب موکل به هر نحو و انتشار آن در فضای مجازی بوده در حالی که ماهیتا چنین افعالی نه منتج به نتیجه ای علیه موکل میگردد و نه در روند رسیدگی تاثیری خواهد داشت قابل ذکر است ادعای مطروحه توسط آقای علی کریمی حول موضوع انتشار پیامک خصوصی میچرخد در حالی که انتشار تصویر برگ جلب موکل که کان لم یکن تلقی میگردد به مراتب از انتشار تصویر پیامک بدتر است ، انتظار این بود بزرگانی که مثلا از کمیته ی اخلاق انتقاد مینمایند شخصا اخلاق حرفه ای را رعایت نمایند.