به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در دیدار دوستانه اخیر
تیم‌های ملی ایتالیا و فرانسه برای نخستین بار به صورت آزمایشی از تکنولوژی تصاویر
تلویزیونی برای کمک به داوران استفاده شد. فیفا اما قصد دارد به این طرح آزمایشی ادامه
دهد و رئیس این سازمان هم نسبت به آن خوش‌بین است.

جیانی اینفانتینو معتقد است تصاویر تلویزیونی اشتباهات داوری
را به حداقل می‌رساند. او تأکید کرد استفاده از این تکنولوژی به ضرر فوتبال نیست. استفاده
از تکنولوژی داوری تصویری
(VAR) در  بازی اخیر تیمهای ملی ایتالیا
و فرانسه به داور بازی، بیورن کوئیپرس برای اتخاذ چند تصمیم صحیح کمک کرد. کوئیپرس
شخصاً تصاویر تلویزیونی صحنه‌های مشکوک را رصد نمی‌کرد، بلکه یک تیم پشتیبانی خارج
از زمین که تصاویر را بررسی می‌کرد، از طریق بیسیم حوادث رخ داده را به اطلاع وی می‌رساندند.
البته فیفا اجازه نداد این تصاویر از اسکوربرد ورزشگاه پخش شوند.
اینفانتینو با کم‌اهمیت دانستن نگرانی‌های موجود در خصوص اغتشاش هواداران حاضر در ورزشگاه‌ها
بعد از پخش مجدد صحنه‌های مشکوک بازی در اسکوربردها، اعلام کرد که طرح استفاده آزمایشی
از داوری تصویری تا سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت و در آن سال هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی
فوتبال
(IFAB) تصمیم نهایی را درباره ورود این تکنولوژی به دنیای فوتبال اتخاذ
خواهد کرد
.


اینفانتینو به سایت فیفا گفت: با استفاده از تکنولوژی داوری تصویری ما به داوران کمک
و از بازی محافظت می‌کنیم. پس از این تجربه بسیار دلپذیر، باید دید که این تست‌ها ما
را به کجا خواهند رساند. هم می‌خواهیم و هم لازم است که ما از داوران محافظت کنیم.
باید از این تکنولوژی در جهتی استفاده کنیم که بر جریان بازی تأثیر منفی نگذارد. البته
باید مطمئن شویم که تنها اشتباهات فاحش توسط تصاویر تلویزیونی بازبینی می‌شوند. امکان
رخ دادن اشتباهات فاحش همیشه وجود دارد، اما در آینده می‌توان جلوی آنها را گرفت. به
این شیوه، فیفا می‌تواند میان هواداران و فوتبال اعتماد برقرار کند
.
اینفانتینو ادامه داد: حوادثی که در آنها میلیون‌ها هوادار شاهد یک اشتباه محرز هستند،
اشتباهی که می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد و داور نمی‌تواند به آنها واکنشی نشان
دهد، به حداقل خواهند رسید. قرار نیست که تکنولوژی داوری تصویری یا هیچ تکنولوژی دیگری
جای کمک داوران را بگیرد. ما به بازی خودمان ضربه نخواهیم زد
.