به گزارش خبرگزاری ایپنا ، علی کریمیبه تمرینات عصر امروز (سه شنبه) تیم سپیدرود می‌رسد.
این مربی که با مخالفت استعفایش از تیم سپیدرود رو به رو شده است از امروز بار دیگر هدایت این تیم را برعهده می‌گیرد.
تیم سپیدرود از ساعت ۱۰:۳۰ امروز در پایگاه قهرمانی مجموعه‌ ورزشی عضدی تمرینات خود را آغاز کرد.
تمرین بعدازظهر هم از ساعت ۱۴/۳۰ و در زمین ورزشگاه عضدی پیگری خواهد شد و علی کریمی تمرینات را زیر نظر می‌گیرد.