به گزارش خبرگزاری ایپنا استقلال تهران با ترکیب مهدی رحمتی، عظیم گوگ، پادوانی، آرمین سهرابیان، خسرو حیدری، داریوش شجاعیان، یعقوب کریمی، امید نورافکن، محمد جواد محمدی، بهنام برزای و سجاد شهباززاده به مصاف منتخب کیش می رود.

بازگت مهدی رحمتی به درون دروازه و همچنین استفاده از نفراتی چون عظیم گوگ، محمد جواد محمدی و بهنام برزای در نوع خود جالب توجه است.

این دیدار اولین مسابقه شاگردان شفر در جزیره کیش است که از ساعت ۱۷ آغاز می شود.