به گزارش خبرگزاری ایپنا ، بهنام برزای روز گذشته وقتی متوجه می شود در فهرست ۱۸ نفره برای بازی با گسترش فولاد جایی ندارد به حالت قهر از ورزشگاه آزادی خارج شد. او به اینکه در ترکیب حضور نداشته معترض شد و غرولند کنان به منزل رفت.

علیرضا منصوریان هم که معمولا تصمیمات انضباطی خود را نامحسوس می گیرد تصمیم دارد برای بازی با صبای قم که پنجشنبه هفته جاری انجام می شود باز هم از برزای استفاده نکند.

منصوریان پیش از این چنین تنبیهی را برای مجتبی حقدوست بازیکن جوان خود در نظر گرفته بود. این بازیکن هم به عدم بازی معترض و همین باعث شد تا سرمربی استقلال دیگر از او استفاده نکند و این بازیکن فرصت حضور در لیست ۱۸ نفره را هم از دست داده است.