به گزارش خبرگزاری ایپنا، حسین فرکی، پس از شکست مقابل استقلال خوزستان از سمت خود استعفا کرد که برهمین اساس، هیئت مدیره باشگاه امروز (شنبه) با حضور فرکی و سایر اعضا تشکیل جلسه داد.

فرکی در این جلسه ضمن تاکید بر استعفای خود، گزارشی از عملکرد فنی تیم ارائه کرد. اعضای هیئت مدیره پس از شنیدن صحبت‌های فرکی ضمن مخالفت با استعفای وی بر حمایت از این مربی تأکید کردند.

همچنین پیش از تشکیل جلسه هیئت مدیره، جمعی از بازیکنان سایپا با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه، ضمن حمایت از فرکی خواستار مخالفت با استعفای وی از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه شده بودند.