به قلم : غلامرضا بادکوبه

بعضی از هواداران پرشور پرسپولیس معتقدند ، برانکو ایوانکویچ سرمربی کروات و موفق این تیم لجبازاست و بایداجازه دهد، محسن مسلمان بمیدان بیاید تا هم حاشیه ها به حداقل برسد و هم نتایج قابل قبول تر شود!!

متاسفانه این نوع بینش نمونه بارز بازیکن سالاری است که چنانچه به آن تاکید کنیم قطع به یقین اتفاقاتی رخ می دهد که خوشایند همین جماعت هوادارو عاشق پرسپولیس نخواهد بود، که نمونه های آن درگذشته های دور و نزدیک باعث بروز مسایلی شدکه لطمات جبران ناپذیری بر پیکره تیم محبوب کشورمان وارد آورد !

برانکو به عنوان یک مربی تاثیرگذارو حرفه ای اززمان حضورش روی نیمکت تیم بزرگ کشورمان و تا کنون با مواردی ازاین دست مواجه بودکه  هرکدام را به شکلی منطقی و اصولی مدیریت کردتا نه اصول مربیگری اش خدشه دارشود ونه روح حرفه ای گری اش صدمه ببیند .

در گذشته نزدیک رامین رضاییان فوتبالیست ارزشمندو ملی پوش کشورمان با رفتارهایش سبب شد تا برانکو دراوج نیاز ، قید وی را بزندو به سایرین بقبولاند که در یک مجموعه تیمی باید به یکدیگراحترام گذاردو خود را تافته جدا بافته ندانست .

درآن مقطع پرسپولیس نه تنها از نبود رضاییان ضربه نخورد بلکه به صادق محرمی جوان و باانگیزه بهادادتا وی با قدر شناسی به ارزش بازی در تیم پرسولیس پی ببرد و پاسخ اعتماد برانکو را بدهد، تا در نتیجه هیچکس بیاد رضاییان نیافتد!

درمجموع فوتبال ما و رخدادهایش باهمه جای دنیا تفاوت دارد از بحث مدیریت کرفته تانمونه های این چنینی تا حدی که بازیکن گمنام دیروز می آید و می خواهد درتیم های بزرگ فوتبالمان خودنمایی کند !!

بواقع مگر می شود بازیکن کم نام و نشان دیروز بیاید و در پرسپولیس که ده ها سال قدمت دارد و بزرگان و اسطوره های بزرگی را پرورش داده و چه با آنها و چه بدون آنها نامش در فوتبال ایران و آسیا می درخشد ساز خودش را بزند و…!

این همان نمونه فاصله گمنامی تا شهرت است که متاسفانه بعضی ها بشدت از مسیر اصلی به خاکی می زنند و منحرف می شوند تا بپذیریم که جنبه در ورزش ازمهم ترین اصول رفتاری  واز ارکان غیر قابل انکار رسیدن به اوج شهرت است که در بعضی ها این ویژه گی قابل تکیه دیده نمی شود !

به اعتقادصاحبنظران، در هر مجموعه تیمی بایدبه سایرین احترام گذاشت و خود بینی  و کبر را دورریخت که این خصلت های نا پسند باعث می شود که بسرعت حتی در ذهن دوستدارانت افول را تجربه کرد !

در ورزش حرفه ای امروز دنیا بازیکن با توجه به قراردادی که می بندد ، پول حرفه ای دریافت می کندو متقابلا موظف است ، حرفه ای رفتار کندو مطیع فرامین و تابع قوانین حاکم برمجموعه باشد ، که چنانچه خلاف آن رخ دهد صدما ت جبران ناپذیری بدلیل همین رفتار آماتورگانه بر پیکره تیم وارد می شود.

ما محسن مسلمان رادوست داریم اما به دوستدارانش و آنهایی که برانکو را بدلیل بازی ندادن به وی لجباز می خوانند می گوئیم که آیا مسلمان به لحاظ اخلاقی و رفتاری همان بازیکن دوران خوبش در ذوب آهن اصفهان است ؟

اوبه لحاظ فنی روزبه روزبهترشده که دلیلش همین پرسپولیس و بازیکنان کناری اش و البته علم روز مربیگری برانکواست ،ولی آیا به لحاظ رفتاری و اخلاقی همان بازیکن خلاق و بی حاشیه و آرام ذوب آهن است ؟

باصراحت می گوییم نه ! اودرترکیب پرسپولیس ودر بازی با سایر تیم ها بارها با بازیکنان حریف درگیر شده و بد رفتاری کرده و باعث شده تا نگاه ها نسبت به او تغیر کند ، دقیقا مانند رفتاری که دوست و همبازی قدیمی اش انجام می داد ، بنابراین او باید بداند که هرچه بالاتر می رود باید افتاده تر عمل کند و احترام به دیگران و بویژه معلم ش را سر لوحه قرار دهد .

از او انجام حرکات موزون  درداخل زمین چمن ورزشگاه و پیش چشم هواداران متعدد و البته دوربین های پرتعداد ، و به عنوان الگوی نسل آینده فوتبال کشورمان را انتظار نداریم ، بلکه از این فوتبالیست ارزنده که ازحیث فنی زبانزد همگان است ومهندس نامیده اند انتظارداریم که با رفتارو کردارش یک الگوی تمام عیار باشد و تحت هیچ شرایطی از خط قرمزی که معمولا پیش پای بزرگان ورزش ، هنر و… دراذهان متبلور می شود عبور نکند تا در نتیجه مورد احترام همگان و صد البته معلم ش قراربگیرد .

درنهایت اعتقادداریم چنانچه برانکو کوتاه بیایدو چشمش را به روی بسیاری از مسایل ببندد ، دقیقا بازیکن سالاری از نوع غیرقابل کنترلش را رواج داده ، بنابراین نه سرمربی پرسپولیس را لجباز بدانیم و نه اجازه دهیم ، بازیکنانی با این نوع نگرش ما را تکیه گاه خود بدانند و در راهی که پیش گرفته اند قدم بردارند ، به این لجبازی نمی گویند بلکه چنین رفتار و عکس العملی دقیقا همان الگوی رفتاری است که  مبارزه با بازیکن سالاری می نامیم ، اما امیدواریم بجای حمایت بی اساس از خاطیان ، بستری فراهم آوریم که شایسته سالاری تبدیل به یک واقعیت ریشه ای شود.