به گزارش خبرگزاری ایپنا، مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران سه شنبه شب در دانشگاه شهید
بهشتی برگزار شد که طبق برنامه، در هفته اول تیم استقلال به مصاف سایپا می
رود و تیم پرسپولیس به مصاف نفت تهران خواهد رفت. هدایت نفت با علی دایی
است.

برنامه کامل بازیهای لیگ برتر با ذکر تاریخ بازیها
هفته اول: دوشنبه و سه‌شنبه، ۴ و۵ مردادماه ۹۵

صبای قم – صنعت نفت آبادان
سیاه‌جامگان مشهد – ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز
تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
استقلال – نفت تهران
سایپا – پرسپولیس
گسترش‌فولاد تبریز – پیکان
سپاهان اصفهان – پدیده خراسان

 *هفته دوم:
سیاه‌جامگان – پدیده مشهد
پیکان – صبای قم
ذوب آهن – سایپا
پرسپولیس – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – استقلال تهران
صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی
نفت تهران – سپاهان
ماشین سازی – گسترش فولاد
*هفته سوم:

صبای قم – ماشین سازی
فولاد خوزستان – ذوب آهن
سپاهان – استقلال خوزستان
تراکتورسازی – پیکان
نفت تهران – پدیده
سیاه جامگان – سایپا
استقلال – صنعت نفت آبادان
گسترش فولاد – پرسپولیس

*هفته چهارم:
ماشین سازی – تراکتورسازی
پرسپولیس – صبای قم
ذوب آهن – گسترش فولاد
سیاه جامگان – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – نفت تهران
صنعت نفت آبادان – سپاهان
سایپا – پدیده
پیکان – استقلال تهران
*هفته پنجم:

صبای قم – ذوب آهن
فولاد خوزستان – سایپا
پدیده – استقلال خوزستان
تراکتورسازی – پرسپولیس
نفت تهران – صنعت نفت
استقلال – ماشین سازی
گسترش فولاد – سیاه جامگان
سپاهان – پیکان
 *هفته ششم:

پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ۵

سیاه‌جامگان مشهد – صبای قم
ذوب‌آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز
فولاد خوزستان – پدیده خراسان
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان
پیکان – نفت تهران
ماشین‌سازی تبریز – سپاهان اصفهان
سایپا – گسترش‌فولاد تبریز
پرسپولیس – استقلال

*هفته هفتم:
چهارشنبه و پنجشنبه، ۳۱ شهریور و اول مهرماه ۹۵
صبای قم – سایپا
استقلال – ذوب‌آهن اصفهان
گسترش‌فولاد تبریز – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – پیکان
تراکتورسازی تبریز – سیاه‌جامگان مشهد
نفت تهران- ماشین‌سازی تبریز
پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
 
*هفته هشتم:
جمعه و شنبه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۹۵

فولاد خوزستان – صبای قم
ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان
سایپا – تراکتورسازی تبریز
پرسپولیس – نفت تهران
سیاه‌جامگان مشهد – استقلال
پیکان – صنعت نفت آبادان
گسترش‌فولاد تبریز – پدیده خراسان

*هفته نهم:
پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۵
صبای قم – گسترش‌فولاد تبریز
نفت تهران – ذوب‌آهن اصفهان
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز
سپاهان اصفهان – سیاه‌جامگان مشهد
استقلال – سایپا
پدیده خراسان – پیکان

هفته دهم:
پنجشنبه و جمعه، ۶ و ۷ آبان‌ماه ۹۵
صبای قم – پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – استقلال
گسترش‌فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز
سیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران
ماشین‌سازی تبریز – پیکان
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
سایپا – سپاهان اصفهان

 *هفته یازدهم:
پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ آذرماه ۹۵
تراکتورسازی تبریز – صبای قم
صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد
نفت تهران – سایپا
پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز
استقلال – گسترش‌فولاد تبریز
پیکان – پرسپولیس
 
*هفته دوازدهم:
پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۹۵
صبای قم – استقلال
ذوب‌آهن اصفهان – پیکان
فولاد خوزستان – نفت تهران
سایپا – استقلال خوزستان
تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان
پرسپولیس – ماشین‌سازی تبریز
سیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان
گسترش‌فولاد تبریز – سپاهان اصفهان

 *هفته سیزدهم:
پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۹۵
سپاهان اصفهان – صبای قم
ماشین‌سازی تبریز – ذوب‌آهن اصفهان
استقلال خوزستان – فولاد خوزستان
استقلال – تراکتورسازی تبریز
نفت تهران – گسترش‌فولاد تبریز
پیکان – سیاه‌جامگان مشهد
صنعت نفت آبادان – سایپا
پدیده خراسان – پرسپولیس
 
*هفته چهاردهم:پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۹۵
صبای قم – نفت تهران
ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
گسترش‌فولاد تبریز – استقلال خوزستان
تراکتورسازی تبریز – سپاهان اصفهان
سیاه‌جامگان مشهد – ماشین‌سازی تبریز
سایپا – پیکان
استقلال – پدیده خراسان
 
*هفته پانزدهم: (جمعه، شنبه و یکشنبه، ۳، ۴ و ۵ دی‌ماه ۹۵)

استقلال خوزستان – صبای قم
پدیده خراسان – ذوب‌آهن اصفهان
پیکان – فولاد خوزستان
نفت تهران – تراکتورسازی تبریز
ماشین‌سازی تبریز – سایپا
پرسپولیس – سیاه‌جامگان مشهد
صنعت نفت آبادان – گسترش‌فولاد تبریز

دیدار برگشت هم با تغییر تیم‌های میزبان و میهمان برگزار خواهد شد