13-27

بیانیه تند پرسپولیسی‌ها علیه بازیکنان استقلال منتشر شد