به گزارش خبرگزاری ایپنا ترکیب اولیه سایپا  برای دیدار با سایپا به شرح زیر است:

محمدرضا اخباری٬ دانیال ماهینی، روزبه شاه علی دوست، محمد دانشگر، حسین کنعانی زادگان، آرش رضاوند، علی قلی زاده، رضا اسدی، علی شجاعی، رضا جعفری و محمد عباس زاده