به گزارش خبرگزاری ایپنا، تیم ملی ایران  در حالی به مصاف سوریه رفت و به تساوی بدون گل رسید که وضعیت چمن ورزشگاه تانکو عبدالرحمن فوق العاده ضعیف بود.

حدود ۴۵ دقیقه قبل از شروع بازی باران به صورت رگباری بارید و زمین بازی را پر از آب کرد که فوتبال بازی کردن را بسیار سخت می کرد و زمین بازی بیشتر به استخر شبیه بود تا زمین چمن!