به گزارش خبرگزاری ایپنا  دکتر غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، از علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و علیرضا منصوریان، سرمربی سابق استقلال تهران تقدیر کرد.

این تقدیر به دنبال آن صورت گرفت که اشکانی و منصوریان به عنوان مهمان ویژه در دوره آموزشی روانشناسی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی حضور یافتند و به بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان در این دوره پرداختند.

متن لوح تقدیر دکتر نوروزی خطاب به این دو مربی نامی ورزش ایران به این شرح است:

“بی گمان ورزش ایران به یمن داشتن پهلوانان خوشنامی چون حضرت عالی که با رویکرد اخلاق محور توام با نگاه علمی، دانش خود را به جوانان و نوجوانان مشتاق انتقال می دهید،  پله های رشد و ترقی را به خوبی پیموده و سر به آسمان افتخار و غرور می ساید.

امروز ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری به چنین الگوهایی نیاز دارد؛ الگوهایی علمی­-اخلاقی که به درستی راه اشاعه سلامت جسم و روان را در پیش گرفته و افق های روشنی را در این راه متصور می سازند.

در این راستا فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان متولی سلامت ورزش کشور، از حضور گرم شما در دوره آموزشی روانشناسی ورزشی کمال تقدیر و تشکر را دارد و سلامتی و بهروزی روز افزون شما را از پروردگار مهربان مسالت دارم.”