12-9

جریمه فیفا برای عزاداری روز تاسوعا منصفانه نیست / ایران پول نقد واریز نمی کند