به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، بازی ۲ تیم پیکان تهران و صبای قم در هفته دوم
برگزار شد و از سوی ساکت الهامی، مربی تیم صبای قم تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات
داور که منجر به اخراجش از روی نیمکت ذخیره ها شد، رخ داد. وی طبق ماده ۶۶ آیین نامه
انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد
. به دلیل تخلف مهیار مرتضوی، پزشک تیم صبا مبنی بر
اهانت و اعتراض به داور که منجر به اخراجش شد، وی به توبیخ کتبی محکوم و باید ۳۰ میلیون
ریال جریمه نقدی پرداخت کند
.

جریمه نقدی برای استقلال تهران و استقلال خوزستان

مسابقه تیمهای استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته دوم برگزار شد.
به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران منتسب به استقلال خوزستان، این باشگاه طبق بند
یک ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
. همچنین باشگاه استقلال خوزستان به خاطر فحاشی تماشاگرانش
به سرمربی تیم استقلال باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی مطابق بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه
انضباطی پرداخت کند
. باشگاه استقلال تهران نیز به خاطر پرتاب ترقه از
سوی تماشاگرانش به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و به دلیل فحاشی تماشاگرانش
به داور بازی باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی طبق بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی
پرداخت کند
.

جریمه نقدی برای پرسپولیس

دیدار دو تیم پرسپولیس  و فولاد
خوزستان روز ۱۱ مرداد ماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی
مبنی بر فحاشی به داور و بازیکنان تیم مقابل رخ داد. بر همین اساس کمیته انضباطی طبق
بند ۳ ماده ۷۹ باشگاه پرسپولیس تهران را به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد
.

گفتنی است؛ آرای صادر از سوی کمیته انضباطی قطعی است.