به گزارش خبرگزاری ایپنا بازیکنان استقلال برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور پیراهن های خود را که در بازی های بزرگ برتن کرده اند و با آن خاطره های شیرینی دارند را به حراج گذاشتند.

این پیراهن به امضای کلیه بازیکنان و اعضای کادرفنی استقلال رسیده است و عواید فروش آن به زلزله زده ها خواهد رسید.