به گزارش خبرگزاری ایپنا در این مراسم حبیب الله شیرازی رئیس هیات فوتبال تهران به طور رسمی حکم خبیری را به وی تحویل داد و برای او در این سمت آرزوی موفقیت کرد.
خبیری نیز ابراز امیدواری کرد با تمرکز روی استعدادیابی و آموزش و با استفاده از امکانات هیات از جمله سالن و زمین فوتبال، گامهای موثری برای ارتقا سطح فوتبال در حوزه جنوب غرب برداشته شود.
وی همچنین از برنامه های خود برای راه اندازی پایگاه فوتبال ساحلی در این حوزه خبر داد.
گفتنی است در این جلسه مهرداد یوسف شاهی نایب رییس ، ولی عبدالله زاده دبیر اجرایی هیات فوتبال جنوب غرب و امیر خبیری حضور داشتند.