10-21

خادم‌پور: شرکت در تورنمنت کره‌جنوبی برای ما ضرورت داشت/ چیزی از بازیکنان انگلیس کم نداشتیم