آندرانیک تیموریان در صورتی که به اردوی بعدی تیم ملی دعوت نشود از تیم ملی خداحافظی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایپنا، روزنامه گل در شماره امروز خود تیتر یک را به آندرانیک تیموریان اختصاص داده است.
این روزنامه نوشت:کاپیتان تیم ملی برای بازگشت به تیم ملی خیلی انگیزه دارد ولی اگر در این دو بازی دعوت نشود از تیم ملی خداحافظی خواهد کرد.
این در حالی است که تیموریان روز گذشته مدعی شد فعلا نمی خواهد در مورد تیم ملی اظهار نظری داشته باشد.